Zbieramy materiały, robimy i obrabiamy zdjęcia oraz przygotowujemy opisy.