Następnie przedstawiamy strategie i plan działania oraz wdrażamy ewentualne poprawki.